Ordinace Rychvald - 608 913 928

Praktický lékař MUDr. Marcela Wybitulová

Pojišťovny

Naše ordinace má smlouvu s těmito pojišťovnami:
 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 213 Revirní bratrská pokladna

Změnu zdravotní pojišťovny je nutné hlásit registrujícímu lékaři.

 

Registrace u praktického lékaře

 1. podmínky registrace:
  • věk nad 16 let (ve výjimečných případech po domluvě i nižší)
  • odstup 3 měsíců od poslední registrace u praktického lékaře
  • je vhodné se předem telefonicky objednat
 2. doklady:
  • průkazka pojištěnce (u osob pojištěných u zdravotní pojišťovny)
  • zdravotní dokumentace výhodou (usnadní vstupní prohlídku)
 3. zdravotní dokumentace:
  • pacient nemá povinnost při registraci dodat zdravotnickou dokumentaci
  • v rámci zákona č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění se v §67b Zdravotní dokumentace se praví „v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče“, tato povinnost se týká všech lékařů, nejen těch, u nichž je pacient registrován.
  • nový registrující lékař má tedy povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, a ten má povinnost jej poskytnout.

Při registraci bude vyplněna žádost o novou registraci pro zdravotní pojišťovnu a bude provedena vstupní prohlídka.

 

Design © 2012 -23 MM Sound